top of page
Business Meeting at Small Table

Izrada projektne prijave na EU natječaj

Edukacijski program:
Izrada projektne prijave ne EU natječaj

 

 

1-tjedni program

EU PROJEKTI – IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE NA EU NATJEČAJ

Radionica je namijenjena svima koji u kratkom vremenu žele naučiti osnovne pojmove i pravila izrade projektne prijave na EU natječaj za bespovratna sredstva.

Edukacija se fokusira na izradu projektnih prijava privatnog sektora, ali može biti korisna i ostalima koji su zainteresirani za proširenje znanja iz ovog područja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što ćete naučiti tijekom ovog programa ?

 • Na programu edukacije se prolaze najrelevantnije teme iz područja EU projekata 

 • Upoznat ćete se i naučiti alate za uspješnu izradu projektne prijave na EU natječaj

 • Edukacija ne obuhvaća suvišnu teoriju, već vas upućuje na linkove gdje se ona može pronaći.

 • Obrađuju se sve najvažnije teme i područja koja su neizostavna prilikom pisanja projektne prijave i upravljanja projektom

 • Tijekom pohađanja programa naučit ćete kako funkcionira cjelokupni postupak, od osmišljavanja ideje, pripreme i razrade, pa do prijave projekta na EU natječaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program obuhvaća 20% teoretskog dijela nastave

i 80% praktičnog dijela s primjerima

i izradom prijave projekta.  

 

Cilj 

Cilj programa je osposobiti polaznike za izradu projektne prijave i apliciranje na EU natječaj.

Sadržaj programa 

 • Kratki uvod o glavnim politikama i programima Europske unije koji reguliraju temeljni strateški okvir za ulaganja iz EU fondova

 • Kako pronaći natječaj za određeni projekt i provjeriti usklađenost prijavitelja s uvjetima natječaja

 • Glavne faze pripreme projekta – osmišljavanje ideje, razrada aktivnosti, relevantnost projekta, vremensko planiranje, analiza rizika, održivost projekta, horizontalne teme, informiranje i vidljivost, te izrada proračuna.

 • Evaluacija projektne prijave i usklađivanje s natječajem

 • Izrada projektnog obrasca i projektne dokumentacije.

 

Program uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

 

Rezultat  

Polaznici su osposobljeni za početak procesa samostalne prijave projekata na EU natječaje.

 

Cijena radionice: 640,00 eura po polazniku 

 

Što je uključeno u cijenu

 • Predavanja

 • Edukativni materijali za polaznike (prezentacije s predavanja, case study i  ostalo prema programu)

 • Osvježenja tijekom nastave

 • Digitalni Certifikat o završenom programu

Termin i mjesto održavanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokacija: Zagreb / In house

Termin: 09:00 - 13:00

 

Datum: prema dogovoru 

 

Business Club 5 - Sky Office

Roberta F. Mihanovića 9/14

10000 Zagreb

Slika2.png

Andrea, Knin

U jedan sat edukacije naučili smo više o EU fondovima nego na višednevnim  programima 

Ivan, Split

Napokon sve bitno o prijavi EU projekta u kratkom vremenu 

Maja, Zagreb

Iako sam bila skeptična da u tjedan dana mogu pohvatati sve bitno za projektnu prijavu, ova radionica me razuvjerila  i uvjerila u suprotno

80 20.jfif
bottom of page