top of page
Business Meeting at Small Table

Entrepreneurial Academy

Radionica:
Izrada investicijske studije

Jednodnevna radionica

 

Radionica: IZRADA INVESTICIJSKE STUDIJE

Radionica je namijenjena svima onima koji pokreću poslovanje i treba im financiranje svoje poslovne ideje ili financiranje razvoja poslovanja. 

Također, radionica je namijenjena i onima koji žele produbiti svoja znanja iz područja financija i namjeravaju drugima nuditi usluge izrade investicijske studije.  

 

Cilj radionice 

osposobiti polaznike za detaljnu analizu i izradu svih elemenata poslovnog planiranja za procjenu izvodljivosti poduzetničkog pothvata te samostalnu izradu poduzetničkog poslovnog plana. U okviru radionice polaznici će ovladati metodologijom izrade investicijske studije te  će biti u mogućnosti primijeniti stečena znanja na vlastitom poduzetničkom pothvatu.

 

Sadržaj 

  • Analiza ulaznih parametara

  • Analiza tržišta i marketing plan

  • SWOT analiza

  • Financijski proračuni

  • Financijske projekcije - Sastavljanje planskih financijskih izvještaja: račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilanca, analiza osjetljivosti

 

Radionica uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

 

Rezultat   

Polaznici su osposobljeni za početak procesa samostalne prijave projekata na EU natječaje.

 

Kotizacija: 210,00 EUR po polazniku

 

Što uključuje kotizacija:  

  • Predavanja

  • Edukativne materijale za polaznike (prezentacije s predavanja, case study analize i  ostale edukativne materijale)

  • Osvježenja tijekom nastave

  • Certifikat o završenom programu

Lokacija: Zagreb, Split, In-house 

Termin: 09:00 - 16:00 

 

Datum: prema dogovoru

66086e4c0084829d3a404114bd964732.jpg
bottom of page