top of page
Business Meeting

Entrepreneurial Academy

Edukacijski program:
Poduzetnička akademija

Mini entrepreneurial academy lasting 5 days

 

You will learn the necessary steps to set up and start your business. 

 

Entrepreneurial Academy nintended for beginner entrepreneurs or those who are just about to take the leap into entrepreneurship. The workshop covers all the steps necessary to successfully open a company or business, as well as ways to transform an idea into a marketable one product.   

Education goal:  

To train participants to start their own business and realize their own idea into a marketable product. 

Content of education:  

 • The education is divided into 5 thematic units that are held during the 5 days of the educational program

 • The topics covered by the program are: Development of an entrepreneurial idea, creation of a business plan, mmarketing and branding, digital marketing, finance and accounting, business strategy, capital raising, team building, project management, presentation skills and public speaking

 

Education incllearns a combination of lectures and exercises, with examples from practice and practical tasks.

 

Result:  

The participants are familiar with the processes of starting their own business and ways of examining the profitability of their own idea and transforming the idea into a marketable product. They are also able to apply basic financial accounting and management tools in everyday business. 

 

Price: 900 euros

 

What does the registration fee include:  

 • Educational materials for participants (presentations from lectures, case study analyzes and  other educational materials)

 • Refreshments during class

 • Certificate of completion of the program

Slika3.png

Cilj edukacije 

Osposobiti polaznike za pokretanje vlastitog poslovanja i realizaciju vlastite ideje u tržišno održivi proizvod. 

Sadržaj edukacije

Edukacija je podijeljena u 5 tematskih cjelina koje se prolaze tijekom 5 dana trajanja edukacijskog programa. Teme obuhvaćene programom su: 

 

 • Razvoj poduzetničke ideje i izrada poslovnog plana 

 • Marketing, brendiranje i digitalni marketing

 • Financije i računovodstvo 

 • Strategija poslovanja i izgradnja tima

 • Prikupljanje kapitala i upravljanje projektima 

 

Program edukacije uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

 

Rezultat 

Polaznici su upoznati s procesima pokretanja vlastitog poslovanja te načinima ispitivanja profitabilnosti vlastite ideje i transformiranja ideje u tržišni proizvod. Također sposobni su primijeniti osnovne financijsko računovodstvene i managerske alate u svakodnevno poslovanje. 

 

Cijena: 840,00 EUR 

 

Što je uključeno u cijenu:  

 • Predavanja u trajanju od 32 sata

 • Edukativni materijali za polaznike (prezentacije s predavanja, case study analize i  ostalo prema programu)

 • Osvježenja tijekom nastave

 • Certifikat o završenom programu

Program se održava tijekom mjesec dana 2 dana tjedno po 4 školska sata.

Termin i mjesto održavanja

01.02.2024. - 23.02.2024.

Ponedjeljkom i srijedom od 15:00 - 18:00 sati
 

Business Club 5

Sky Office - Zagreb

Roberta F. Mihanovića 9/14 

Prijavite se na ovaj program

Public Speaker
bottom of page