top of page
Math Formulas and a Calculator

CBA Analiza (Cost Benefit Analysis)

Radionica:
Analiza troškova i koristi 

Jednodnevna radionica

 

Radionica: IZRADA ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI (eng.Cost and Benefit Analysis)

Radionica je namijenjena svima onima koji žele dublju izobrazbu u dijelu EU projekata i koji u sklopu projektne prijave trebaju izraditi analizu troškova i koristi. Program radionice oblikovan je prema EU smjernicama za izradu CBA analize. 

Također, radionica je namijenjena i onima koji žele produbiti svoja znanja iz područja financija i namjeravaju drugima nuditi usluge izrade CBA analize.   

 

Cilj radionice 

Osposobiti polaznike za detaljnu analizu i izradu svih elemenata CBA analize i tako provjeriti isplativost investicijskog pothvata ili EU projekta. Kroz CBA analizu detaljno se analiziraju svi troškovi i koristi projekta te se sukladno tome ispituje njegova opravdanost

Sadržaj 

 • Analiza koristi i troškova – CBA analiza (eng.Cost and Benefit Analysis)

 • Financijska analiza – pojam, objašnjenje i ciljevi

 • Metodologija izrade financijske analize

 • Pokazatelji financijske analize

 • Ekonomska analiza – pojam, objašnjenje i ciljevi

 • Metodologija izrade ekonomske analize

 • Pokazatelji ekonomske analize

 • Analiza osjetljivosti

 • Analiza rizika

 • Odluka o EU financiranju

 

Radionica uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

 

Rezultat   

Polaznici su osposobljeni za početak procesa samostalne prijave projekata na EU natječaje.

 

Kotizacija: 210,00 EUR po polazniku

 

Što uključuje kotizacija:  

 • Predavanja

 • Edukativne materijale za polaznike (prezentacije s predavanja, case study analize i  ostale edukativne materijale)

 • Osvježenja tijekom nastave

 • Digitalni Certifikat o završenom programu

66086e4c0084829d3a404114bd964732.jpg
bottom of page