Glass Buildings

UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Bomis d.o.o.

Stinice 12

HR - 21000 Split

e-mail: info@bomis.hr

tel. 00385 91 505 9207

PROGRAM

 

Program edukacije obuhvaća 4 modula. Prva dva modula odnose se na edukaciju za Voditelja pripreme EU projekata, dok se druga dva modula odnose na edukaciju za Voditelja provedbe EU fondova. Nakon odslušana sva 4 modula stječe se Certifikat za voditelja EU projekata.

Edukacija traje mjesec dana te se održava petkom i subotom kroz 4 uzastopna tjedna (svaki dan 3 sata, ukupno 6 sati tjedno).

MODUL 1 - UVOD U EU FONDOVE

 

Završetkom prvog modula polaznici će steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju i identificiraju prilike za ostvarivanje financiranja projekata. Naučit će kako i gdje se prate natječaji, kako razlikovati vrste EU fondova i programa te će steći temeljna znanja o preduvjetima koje moraju ispuniti projekti kako bi bili prihvatljivi za financiranje, kako tražiti i naći klijenta i ostvariti čvrsto partnerstvo.

Ključne teme:

 • Strategija Europske unije 2020

 • Nova kohezijska politika 2021 -2027

 • Pravni i institucionalni okvir

 • Fondovi i programi EU

 • Praćenje EU natječaja

 • Partnerstvo u EU projektima 

 

MODUL 2 - PRIPREMA PROJEKTNE PRIJAVE

 

Polaznici će u ovom modulu naučiti izraditi plan aktivnosti projekta, upotrebljavati alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom. Također će znati razlikovati izravne i neizravne troškove te će naučit kako opisati relevantnost projekta i povezati je sa strateškim dokumentima, kao i definiciju i značaj  horizontalnih politika.

 

Ključne teme:

 • Definicija projekta – ciljevi i relevantnost

 • Osnovni elementi projektne prijave

 • Analiza dionika

 • Logička matrica

 • Mjerljivi pokazatelji

 • Metodologija uspostave projektnog tima

 • Projektne aktivnosti

 • Proračun projekta

 • Sufinanciranje projekta

 • Pokazatelji i rezultati

 • Horizontalne politike EU

 • Promidžba i vidljivost projekta

 

MODUL 3 - SASTAVLJANJE PROJEKTNE PRIJAVE – RAD U APLIKACIJI

U okviru ovog modula polaznici će se upoznati sa sustavom eFondovi putem kojeg se vrše prijave projektnih prijedloga. Naučiti će kako pokrenuti aplikaciju i kako unositi podatke on line u obrazac te kako u cijelosti administrativno pripremiti projekt za prijavu.

Ključne teme:

 • Dokumentacija projektne prijave

 • Sustav eFondovi za podnošenje projektnih prijava

 

MODUL 4 - UGOVARANJE, UPRAVLJANJE I PROVEDBA PROJEKTA

 

U ovom modulu polaznici se upoznaju sa sastavnim dijelovima ugovora o korištenju bespovratnih sredstava,  ugovornim obvezama korisnika bespovratnih sredstava, vrstama izmjena ugovora, pojam ZNS-a (zahtjeva za nadoknadu sredstava), vrste izvještaja tijekom provedbe, upoznati se s pravilima nabave za NOJN u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, te s najčešćim pogreškama kod izvještavanja.

Nadalje, polaznici će naučiti isplanirati proces upravljanja projektnim timom, primijeniti pravila vidljivosti u projektu i planirati s time povezane troškove te provesti postupak evaluacije projekta.

Ključne teme:

 • Evaluacija projekta

 • Sastavni dijelovi ugovora o bespovratnim sredstvima

 • Ugovorne obveze korisnika bespovratnih sredstava

 • Izvještaj o napretku i zahtjev za nadoknadom sredstava

 • Upravljanje projektnim timom

 • Javna nabava u EU projektima

 

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program edukacije za Voditelja EU projekata traje 4 dana i obuhvaća 4 modula (32 sata). Program se održava tijekom radnog tjedna od ponedjeljka do četvrtka ili tijekom mjesec dana (nastava se održava subotom kroz 4 tjedna od 09:00 – 15:00 sati).

Program provode certificirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima u pripremi i provedbi projekata iz različitih fondova i EU programa.

Organizator edukacije je tvrtka za poslovno savjetovanje Bomis Advisory koja ima višegodišnje iskustvo u prijavi i provedbi EU projekta, kao i u organiziranju i provedbi edukacija iz ovog područja.  

 

Kompetencije koje se stječu po završetku programa

Polaznik će:

 • Biti upoznat s politikama i fondovima Europske unije

 • Saznati sve ključne elemente projektne prijave EU natječaj

 • Uspješno prijaviti projekt na EU natječaj putem aplikacije eFondovi

 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje

 • Provesti postupak nabave sukladno pravilima

 

Svaki polaznik će na kraju edukacije dobiti:

 • Prezentacije s radionica

 • Popis linkova, stručnih članaka, stručne dokumentacije za samostalan rad

 • Uvjerenje o završetku programa