Businessmen

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

PROGRAM


1. UVOD U PROJEKTNI MANAGEMENT

 • Definiranje "upravljanja projektima"

 • Istraživanje mogućnosti na polju upravljanja projektima

 • Razvijanje vještina upravljanja projektima

 • Kategorizacija različitih vrsta projekata

 • Razumijevanje razlike između projekata i programa

2. PLANIRANJE PROJEKTA

 • Planiranje projekta

 • Identificiranje i izvršavanje prioriteta vašeg klijenta

 • Upravljanje dionicima

 • Izrada plana upravljanja projektom

 • RACI matrica

 • Sprječavanje "puzanja opsega"

 • Procjena izvedivosti projekta

 • Identificiranje i upravljanje rizicima


3. PROVEDBA PROJEKTA

 • Sklapanje ugovora

 • Upravljanje projektom

 • Postavljanje baze podataka projekata

 • Stvaranje učinkovitog rasporeda rada

 • Praćenje projekta

 • Provođenje učinkovitih sastanaka

 • Upravljanje promjenama

 • Rješavanje problema


4. TEHNIKE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 • Utvrđivanje organizacijskih struktura

 • Procjena troškova i izrada proračuna

 • Korištenje alata za upravljanje projektima s kritičnim putovima (WBS, Ganttov grafikon, dijagram projektne mreže)

 • Uspostavljanje kritičnog puta

 • Praćenje prekretnica na projektu

 • Korištenje tehnike evaluacije i pregleda programa (PERT alat)

 • Korištenje alata za poboljšanje procesa (Fishbone, SIPOC)

 • Upravljanje vremenom

 • Kontrola kvalitete


5. POSLOVNI I FINANCIJSKI ASPEKT

 • Razumijevanje važnosti poslovnog slučaja

 • Razvoj poslovnog slučaja

 • Utvrđivanje troškova projekta

 • Izračun povrata ulaganja (ROI)

 • Izračun razdoblja povrata

 • Određivanje neto sadašnje vrijednosti (NPV)


6. Projekt od početka do kraja

 • Utvrđivanje životnog ciklusa projekta

 • Predaja projekta

 • Zatvaranje projekta

 • Pregled projekta


7. Ljudi u projektu

 • Okupljanje projektnog tima

 • Planiranje resursa za projektni tim

 • Upravljanje projektnim timom

 • Upravljanje sukobom unutar tima

 • Učinkovita komunikacija

 • Pružanje vodstva i poticanje timskog rada

pm.jpg