Team Meeting

POSLOVNO PLANIRANJE 

PROGRAMI

Područja u kojima provodimo programe izobrazbe u području poslovnog planiranja su:

 • Organizacija i management

  • Strateško planiranje

  • Strateška implementacija

  • SWOT i PEST analiza

  • Marketing

  • Management

  • Projekt management

  • Poslovanje tvrtke

 • Financije, računovodstvo i revizija

  • Poslovni plan

  • Investicijska studija

  • Menadžersko računovodstvo

  • Analiza financijskih izvještaja

  • Porezi

 • GDPR

  • Zaštita osobnih podataka

 • Trgovačko i radno pravo

  • Ugovaranje trgovačkih ugovora (ugovor o poslovnoj suradnji, kupoprodajni ugovor...)

  • Menadžerski ugovori

  • Ugovori u području radnih odnosa

  • Ugovor o djelu i autorski ugovor

  • Intelektualno vlasništvo

 • Osiguranje 

  • Obvezna osiguranja

  • Osiguranja od odgovornosti (osiguranje managera, profesionalna osiguranja)

entrepreneur-1340649_1920.jpg