2. hala - bočni dio.jpg

Projekt: Izgradnja poslovne hale

Vrijednost projekta: 7.346.619,00 HRK

Lokacija projekta: Grad Požega

Projekt završen: 2019

Uloga u projektu:

1. Priprema dokumentacije za prijavu na EU natječaj

2.Upravljanje projektom