Hrvatskoj odobreno 22 milijarde eura

Usvojen je novi financijski okvir EU 2021 - 2027

21. srpnja 2020. u ranim jutarnjim satima postignut je dogovor o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao i o novom instrumentu Next Generation EU (NGEU), a kojeg je usvojilo Europsko vijeće. NGEU predstavlja fond za oporavak, a namijenjen je ublažavanju socio - ekonomskih posljedica pandemije uzrokovane korona virusom.

Višegodišnji financijski okvir

Usvojeni višegodišnji financijski okvir 2021 - 2027 iznosi 1.074,3 milijarde EUR.

Od tog iznosa Hrvatskoj je odobreno oko 22 milijarde EUR, od čega iz Europski mehanizam za oporavak i otpornost (dio NGEU) oko 10 milijardi EUR koji se moraju iskoristiti do 2023. godine, a iz VFO-a dostupno će biti dodatnih 12 milijardi EUR koji će se moći iskoristiti do 2027. godine.

Nakon dogovora Europskog vijeća o višegodišnjem financijskom okviru i instrumentu Next Generation EU, odluku mora potvrditi i Europski parlament.

U 2021. godini isplatilo bi se predfinanciranjem 10% iznosa iz mehanizam za oporavak i otpornost . Nakon toga nacionalne vlade moraju izraditi nacionalne planove oporavka do 2022. temeljem kojih će se povlačiti sredstva iz instrumenta NGEU, te razvojne strategije i operativne programe na temelju kojih će se povlačiti sredstva iz VFO-a.

Next Generation EU

Usvojeni proračun instrumenta NGEU predviđa korištenje 390 milijardi EUR bespovratnih potpora i 360 milijardi EUR zajmova, odnosno od ukupno 750 milijardi EUR.

70% bespovratnih sredstava isplatiti će se u 2021. i 2022. godini, a 30% u 2023. godini.

U pravilu, maksimalan iznos zajmova za svaku državu članicu neće prelaziti 6,8% BND-a.


Iznosi realociranja sredstava NGEU prema pojedinim programima


Iznosi unutar NGEU-a za pojedine programe su sljedeći:


  • Fond za oporavak i otpornost (RRF) 672,5 milijardi eura od čega

- zajmovi 360 milijardi eura

- bespovratna sredstva 312,5 milijardi eura

  • React -EU: 47,5 milijardi eura

  • Obzor Europa: 5 milijardi eura

  • InvestEU : 5,6 milijardi eura

  • Ruralni razvoj: 7,5 milijardi eura

  • Fond za pravednu tranziciju (JTF): 10 milijardi eura

  • RescEU: 1,9 milijardi eura


“Next Generation EU fondovi omogućavaju pristup do 750 milijardi eura ”

Zaključak


Novim višegodišnjim financijskim okvirom obuhvatit će se razdoblje od 7 godina, te će se ovim proračunom Europskoj uniji omogućiti da odgovori na aktualne i buduće izazove. VFO će ojačan instrumentom Next Generation EU ujedno biti glavni instrument za provedbu paketa za oporaavak kao odgovor na socioekonomske posljedice pandemije COVID-19.Izvor: Europsko vijeće, Glavno tajništvo Vijeća, Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća (17. -21.srpnja 2020.)

23 views0 comments