top of page

POSLOVNA AKADEMIJA

EDUKACIJSKI PROGRAMI

Sve programe održavaju i provode stručnjaci u svojim područjima, s ostvarenim rezultatima iza sebe, tako da od edukacije možete očekivati isporuku konkretnih znanja i vještina.

Cilj edukativnih programa je da polaznici usvoje znanja po koja su došli i da kroz praksu predavača i simulacijsko uključivanje u realni sektor dobiju iskustvo iz odabranog područja, te da po završetku programa budu osposobljeni ili za izlazak na tržište kao samostalan poduzetnik ili da postanu konkurentniji na tržištu rada.

Man Signing

Izrada projektne prijave na EU natječaj

Dvodnevni seminar

Usvojite najvažnija znanja potrebna za prijavu na EU natječaj u samo  dana

blockchain-3537389_1920_edited.jpg

Upravljanje projektima

Jednodnevni seminar

Osnove projektnog upravljanja i provedbe EU projekata

Izrada poslovnog plana

Jednodnevni seminar

Izradite poslovni plan za potrebe projekta ili pokretanja vlastitog poslovanja

Hallway Entrance

Od ideje do izlaska na tržište

Jednodnevni seminar

Pretvorite svoju ideju u vlastiti poslovni put

bottom of page