top of page

POSLOVNA AKADEMIJA

SEMINARI I RADIONICE

Man Signing

Izrada projektne prijave na EU natječaj

Jednodnevna radionica

Usvojite najvažnija znanja potrebna za prijavu na EU natječaj u samo  dana

blockchain-3537389_1920_edited.jpg

Upravljanje projektima

Jednodnevna radionica

Osnove projektnog upravljanja i provedbe EU projekata

Izrada poslovnog plana

Jednodnevna radionica

Izradite poslovni plan za potrebe projekta ili pokretanja vlastitog poslovanja

Hallway Entrance

Od ideje do izlaska na tržište

Jednodnevna radionica

Pretvorite svoju ideju u vlastiti poslovni put

bottom of page