EU FONDOVI

Slika12.png

Priprema EU projekata 

Provedba i upravljanje  EU projektima 

background-2462431_1920.jpg

Promidžba i vidljivost

Javna nabava

 

 • Pružanje konzultantskih savjeta i mišljenja o mogućnostima financiranja

 • Pružanje ostalih konzultantskih savjeta vezanih uz poslovanje

 • Pregovaranje s financijskim institucijama u ime klijenta

 • Odlazak na pregovore s partnerima

 • Izrada poslovnog plana

 • Izrada investicijske studije

 • Izrada strateškog plana

 • Izrada marketing plana / komunikacijske strategije

 • Izrada projektne prijave za prijavu na natječaje financirane iz EU fondova

 • Upravljanje projektom i praćenje provedbe projekta

 • Prijave na investicijske kredite HAMAG-BICRO

 • In-house radionice

 • Organizirane grupne edukacije i radionice

 • Investicijsko savjetovanje